Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi politikánk: 
A Monkeymotor Kft. internetes oldalainak látogatásakor megadott adatok biztonságáért minden tőlünk telhetőt megteszünk. Az adatkezelési folyamatokat a személyes adatok védelméről szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EU 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) által biztosított jogi szabályozás keretei között végezzük. Személyes adatokat nem tárolunk elektronikusan és azokat nem hozzuk nyilvánosságra valamint nem továbbítjuk harmadik félnek üzletszerzési célból.
Adatvédelmi politikánkat "Az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről" szóló adatvédelmi biztosi ajánlásban (2001. február 1., továbbiakban: "Ajánlás") foglaltaknak megfelelően, a jogszabályi követelmények szerint alakítottuk ki.
Részlet az Ajánlásból: Az 1992. évi LXIII. törvény (Helyébe lépett: 2011. évi CXII. tv.) rendelkezései szerint az adatkezelés egyes körülményeiről (az adatkezelés célja, önkéntes vagy kötelező jellege, az adatkezelő illetve adatfeldolgozó személye) az adat felvétele előtt kötelezően, illetve egyes további körülményekről az adatalany kérelmére tájékoztatást kell adni. Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek természetes személy felhasználóval szerződéses kapcsolatba lépnek, törvényi kötelezettsége, hogy az adatkezelésre vonatkozó kötelező tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt - célszerűen a felhasználóval kötött szerződés megkötésekor - megadják, s eleget tegyenek a felhasználók további adatokra vonatkozó kérelmének. Azoknak a szerver-üzemeltetőknek, illetve szerveren szolgáltatást nyújtóknak, amelyek birtokába a szolgáltatás nyújtása során személyes adat kerül, a felhasználónak a tájékoztatást az Av tv. szerint az adat felvétele előtt kell megadniuk.
A felhasználók - reménybeli vásárlóink - tudtával és beleegyezésével, vagy tudta nélkül (a számítógépek egymás közötti kommunikációjával együtt járó, automatikus módon) tudomásunkra hozott adatokat az Adatvédelmi Törvény személyes adatnak minősítheti. Az ilyen adatokat harmadik (külső) személynek semmilyen céllal nem adjuk át, kizárólag a célnak megfelelő módon dolgozzuk fel.
Ha ennek ellenére bizalmatlan, kérjük rendelését telefonon  adja le számunkra (lásd elérhetőségünk a fejlécben a kapcsolat menüpontban). A Monkeymotor Kft-vel üzleti kapcsolatban álló webtárhelyet biztosító cég saját adatvédelmi politikája is garancia az Adatvédelmi Törvény előírásainak betartására.
Amennyiben adatvédelmi politikánkban foglaltaktól eltérő véleménye van, kérjük ossza meg velünk, hogy szolgáltatásunkat az Ön elvárásaihoz tudjuk igazítani.
Jognyilatkozat
A Monkeymotor Kft. weboldalainak tartalma szerzői jogi védelem alá esik. Minden jogot fenntartunk! Tilos a weboldalaink tartalmának egészét, vagy részeit - beleértve minden szöveges, és képanyagot - bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni, vagy tárolni a Monkeymotor Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül. Saját, személyes használatra azonban ezen weboldalak kivonatait változatlan formában a számítógépén tárolhatja, vagy kinyomtathatja. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Monkeymotor Kft.-től független változtatás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik - a Monkeymotor Kft. semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, tartalmára, vagy megbízhatóságára vonatkozóan. A Monkeymotor Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor megváltoztathassa.
Boltunkban zártláncú biztonsági-kamera rendszer működik, a vásárlókról videofelvétel  készülhet. 
A felvételeket a Monkeymotor Kft. nem hozza nyilvánosságra, azok kifejezetten a kiszolgálás minőségét és az esetleges visszaéléseket hivatottak rögzíteni. A felvételeket időszakosan töröljük, hosszútávú archívumot nem vezetünk ezekből. Amennyiben nem járul hozzá a felvétel készítéséhez, kérjük, adja le a rendelését e-mailben vagy telefonon, futárszolgálat által történő kézbesítési módot választva.
A szolgáltató neve: Monkeymotor Kft.
A szolgáltató székhelye: 1098 Budapest, Pöttyös utca 4. 
Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, elektronikus levelezési címe: motorosszakuzlet@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.01-09-974920
A szolgáltató adószáma: 23715509-2-43 
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma:0670 246 71 50